Feng Shui för företag

Trivsamma och kreativa miljöer är viktiga på arbetsplatser.Eftersom Feng Shui är så omfattande har jag valt att specialisera mig på mindre företag. Det är precis lika viktigt för små som stora företag med en resultatinriktad inredning som representerar företagets affärsidé.

Trivsamma och kreativa miljöer och väl utformade arbetsplatser är viktiga för såväl företagsledning som anställda. En Feng Shui-konsultation tar fasta på hur människor påverkas av färg, form och material såväl ur kundens, företagsledningens och de anställdas synvinkel.

Hur är det på ditt företag? Är entrén inbjudande? Har företaget en välkomnande känsla? Gynnar arbetsmiljön kreativitet och skapande?

Främjar inredningen relationer med och mellan medarbetare, leverantörer och kunder. Syns det i inredningen vilken affärsidé företaget har?

Välkommen att kontakta mig för en närmare diskussion om vad en Feng Shui-konsultation kan innebära för din verksamhet.