Feng Shui i hemmet

Feng Shui i trädgården

Feng Shui på jobbet

Rådgivning på distans

Lite om Feng Shui - konsultationer

Syftet med en Feng Shui - konsultation är att skapa harmoniska och hälsosamma miljöer som stärker dig vare sig det är i hemmet, i trädgården eller på jobbet. En Feng Shui - konsultation innebär ofta stora förändringar med enkla medel. 

       Hemmet


Enligt Feng Shui är hemmet en förlängning av dig själv och du är en förlängning av ditt hem. Enkelt uttryckt så innebär det att om ditt hem är harmoniskt så känner du dig mer harmoniskt. En Feng Shui - konsultation visar hur ditt hem påverkar dig genom färger, former, symboler och möblers placering. Låt ditt hem bekräfta vem du är och vad du har för önskningar i livet. Du kanske har ett rum i ditt hem där du sällan vistas. Du trivs inte helt enkelt men kan inte peka på varför. En Feng Shui - konsultation visar påtagligt hur ditt hem påverkar dig genom t.ex. färg, form och möblers placering.

     Trädgården


Om trädgården är stor eller liten spelar ingen roll. Feng shui strävar efter harmoni och balans och det fungerar lika bra på en balkong eller en uteplats som i en större trädgård.

Precis som i hemmet kan du ge uttryck för dina önskningar i trädgården och låta den bli vad just du behöver för avkoppling och stimulans.

               Företag


Trivsamma och kreativa miljöer och väl utformade arbetsplatser är viktiga för såväl företagsledning som anställda. En Feng Shui-konsultation tar fasta på hur människor påverkas av färg, form och material såväl ur kundens, företagsledningens och de anställdas synvinkel.

Hur är det på ditt företag? Är entrén inbjudande? Har företaget en välkomnande känsla? Gynnar arbetsmiljön kreativitet och skapande?

Främjar inredningen relationer med och mellan medarbetare, leverantörer och kunder. Syns det i inredningen vilken affärsidé företaget har?