Vad är Feng Shui?

Feng Shui handlar mycket om att balansera energier.Feng shui är en mer än 3000 år gammal österländsk vishetslära som visar hur vi påverkas av omgivningen. Syftet med Feng Shui är att skapa harmoniska och hälsosamma miljöer.

Den grundläggande tanken är att vi påverkas av allt runt omkring oss t ex  färger, former, material och möblers placering. Vi kan genom att skapa balans i hemmet, trädgården och arbetsplatsen även uppnå balans i vårt inre.

Det vi gör i det yttre återspeglas i vårt inre. Med hjälp av verktyg inom Feng Shui kan vi påverka och stärka vårt hem, vår trädgård och arbetsplats vilket i sin tur medför att vi mår bättre och känner oss starkare och mer harmoniska.

Alla vill vi att livet ska flöda så enkelt och harmoniskt som möjligt och genom att tillämpa Feng Shui-verktyg kan vi komma en bra bit på väg.